Erfarenhet och tekniska innovationer är grunden till WICONAs välkända kvalitet och ger en ny definition för byggprodukter i aluminium. Genomtänkt uppbyggnad och tekniska lösningar är byggstenar som skapar en byggnadsdel där du får bekräftelse på kvalitet varje gång du ser eller känner en WICONA produkt.

Genomtänkt uppbyggnad och tekniska lösningar är byggstenar

Aluminium med olika applikationer utgör stommen till våra produkter och erbjuder en mängd fördelar:

  • Enkel hantering
  • Komfort
  • Stabilitet
  • Minimalt underhållsbehov
  • Hög livslängd
  • Energibesparing

Några byggstenar:

  • Expanderande hörnvinklar med limkanaler för liminjektion garanterar ett säkert hörnförband och säkerställer tätning för utsatta delar som hörnfogar
  • Utvändiga glasningsgummilister av tvåkomponent EPDM-gummi med optimerad geometri möjliggör kontinuerligt montage och säkerställer täthet.
  • Invändiga glasningsgummilister med slitsning innebär kontinuerligt montage och säkerställd täthet.
  • Systemintegrerade beslag för samspel och bästa funktion.