Högisolerade fönster med tidlös design

WICONA fönsterprodukter kombinerar de bästa egenskaper med utgångspunkt från energibesparing, livslängd, underhåll och alla prestandakrav som kan ställas på ett fönster. Till detta erbjuds ett flertal designserier som erbjuder gestaltningsfrihet i det längsta. För optimal brukandekomfort finns ett stort antal öppningsvarianter att tillgå. Beslag och handtag väljs efter önskad funktion och utseende. WICONA fönstret går även att få med automatiköppning där givetvis både beslag och motorenhet är dolda.

Fönstrets uppbyggnad innehåller från grunden en hög grundläggande säkerhet, men kan uppgraderas för inbrottsskydd upp till motståndsklass 3. Tillsammans med ljudhämmande glas erbjuder fönstret genom dess mycket täta konstruktion, även ett mycket bra skydd för omgivande buller. Fönsterserien rymmer bl.a. även fönsterdörrar med speciellt anpassad gångtröskel.

Läs mer om våra fönster på wicona.se

WICLINE på wicona.se

Öppningsmöjligheter

Ett fönsterprogram i tidlös design, med fri utformning, lång livslängd och minimal skötsel