Konceptet erbjuder prestanda utöver det vanliga för trygghet, komfort och energibesparing.

Ett optimalt val av dörr eller fönsterparti innebär att ett stort antal kriterier skall uppfyllas. Såväl inom design, funktion som inom prestanda. En klimatbrytande funktion ställer höga krav på isolering, innebärande värmeisolering och lufttäthet, skalskyddet innebär krav på regntäthet med tillhörande utjämning av lufttryck, i vissa fall också högre krav på skydd från buller. Trygghet i form av inbrottsskyddsprestanda är också krav som kan ställas på dörren eller partiet.

Energibesparing

Värmeisolering

När vi utvecklar system är vårt ansvar att minimera U-värde och maximera värmeisloering över profilsnitt, och genom detta tillsammans med integrerade glasfyllningar uppnå bästa isoleringsprestanda för konstruktionen. Våra isolerade system erbjuder olika nivåer av isoleringsprestanda vilket möjliggör att ge produkten rätt nivå på värmeisolerande egenskaper.

Lufttäthet

En egenskap som med vårt klimat sätter ökat fokus på isoleringsprestanda. För att erbjuda full flexibilitet för olika användningsområden erbjuder våra produkter olika nivåer av lufttäthet.

Skalskydd

Regntäthet

För produkter som utsätts för regn är detta en egenskap som krävs. Finns i olika täthetsnivåer beroende på produkt och valt konstruktionsutförande.

Skydd mot buller

Flera miljöer kräver idag ett ljudreducerande byggnadsskal för att klara normer för acceptabla ljudnivåer. Produkternas höga och utprovade täthetsdetaljer utgör en bas för goda värden. Flera produkter är testade och godkända mot bullerdämpning.

Säkerhet

Inbrottsskydd

Flera av våra produkter erbjuder möjligheter för inbrottskyddsnivåer enligt SS-ENV 1627.